In en uit de school

's Ochtends: 

's Ochtends verwelkomen we alle kleuters en leerlingen langs het grote hek aan de voorkant van de school (kant van de kerk).

's Middags:

Wie 's middags naar huis gaat eten, kan via het grote hek aan de voorkant de school verlaten en na de middag via de kleine hekkens terug binnen komen. 

's Avonds en op woensdagmiddag:

De kleuters worden afgehaald bij de kleuterjuf. Alle kleuters wachten op de speelplaats vooraan.

De kinderen van de lagere school die aan de achterzijde van de school wonen (Durmenstraat, Bloemistenstraat, Kerselare, ...), kunnen de school verlaten via de tuinpoort.

Alle andere kinderen stellen zich op in verschillende rijen aan de voorzijde:

1. Rij met voetgangers

2. Rij met fietsers

3. Rij met kinderen die afgehaald worden met de auto

Eerst vertrekken de rijen met voetgangers en fietsers, vervolgens de kinderen die afgehaald worden met de auto. Deze rijen gaan via de achterzijde van de kerk naar het stukje kerkplein met bankjes en dat onder begeleiding van leerkrachten. Vanaf dit punt kunnen ze verder zelfstandig naar huis of ze kunnen daar opgewacht worden door de(groot)ouders. We vragen zeer nadrukkelijk om de kinderen van de lagere school niet meer rechtstreeks aan de school af te halen. 

Kinderen die na schooltijd naar de opvang gaan, blijven uiteraard op de speelplaats. 

Nog dit: er is elke dag een kwartier gratis opvang door de school alvorens de opvang het toezicht overneemt. U hoeft zich als ouder dus niet op te jagen om uw kind zeker tegen het belteken te kunnen afhalen.