Hoe digitaal aanmelden?

Hoe digitaal aanmelden?

 

Hoe inschrijven? 

 

Info

 

FAQ

Het coronavirus zorgt ervoor dat onze school nog niet meteen kan openen. Fysieke inschrijvingen, waarbij we dus een rondleiding geven en u de kans bieden om in te schrijven, zijn wettelijk nog steeds niet mogelijk. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk wanneer dit wel mogelijk zal zijn. Basisschool Sint-Gerolf besliste daarom om te werken met een 'digitale aanmelding'. 
Concreet wil dat zeggen dat ouders bij ons niet hoeven te kamperen en digitaal kunnen aanmelden. 

De start van de aanmelding voor uw kind (2018 en eerder) kan vanaf maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020 (16u00) door te klikken op onderstaande knop: 

 

HIER AANMELDEN

 

Deze aanmeldingen gebeuren NIET volgens chronologie. Dat wil zeggen dat u niet hoeft te zorgen dat u als eerste het digitaal document hebt ingevuld. Wie dus aanmeldt op maandag 27 april of vrijdag 8 mei, maakt evenveel kans. 

Na 8 mei om 16u00 kan u het document niet meer invullen. Wie na deze datum nog wilt inschrijven, neemt contact op met de directie op het nummer 09/371 62 74 of via directie.gerolf@op-weg.be. Wij antwoorden u dan zo snel mogelijk. 

Vanaf 8 mei gaan we na wie en hoeveel mensen digitaal hebben aangemeld. Van hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. 


Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 


1. Indien er geen plaatsen in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zal u hiervan een melding ontvangen. 

2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens een verdeelmechanisme op basis van het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen (zie FAQ) en binnen elke groep vervolgens op rangorde gebaseerd op de wandelafstand tussen de school en de woonplaats van uw kind(eren). 

3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het toeval (loting) beslissen welk kind kan inschrijven. 

De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. De dubbele contingentering zorgt voor een evenwichtige sociale mix tussen kwetsbare en niet-kwetsbare kinderen (meer info hierover bij FAQ). 

Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven

voor het schooljaar 2020-2021: 

start aanmelden (aanmeldingsprocedure) 27 april 2020 - 8 mei (16u00)
verwerkingsperiode  11 mei 2020 - 14 mei 2020
start effectief inschrijven voor de toegewezen plaatsen 15 mei 2020 - 12 juni 2020 
start inschrijven voor de resterende plaatsen (vrije inschrijvingsperiode) vanaf 15 juni 2020

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, zal zeker nog een rondleiding krijgen van zodra dit wettelijk en fysiek weer mogelijk is. 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind