Hoe digitaal aanmelden?

Hoe digitaal aanmelden?

 

Hoe inschrijven? 

 

Info

 

FAQ

Basisschool Sint-Gerolf werkt met een 'digitale aanmelding'. Concreet wil dat zeggen dat ouders bij ons niet hoeven te kamperen en digitaal kunnen aanmelden. 

Alle kinderen (geboren in 2021 en vroeger) moeten worden aangemeld vanaf dinsdag 28 februari 2023 om 09u00 tot en met dinsdag 21 maart 2023 om 16u00. 

Kinderen die reeds een broer of zus hebben bij ons op school of het kind van een personeelslid zijn, kunnen genieten van de wettelijke voorrangsregeling. Toch moeten ook deze kinderen worden aangemeld tijdens de officiële aanmeldingsperiode. 

Digitaal aanmelden kan door te klikken op onderstaande knop (actief vanaf dinsdag 28 februari 2023 om 09u00): 

 

HIER AANMELDEN

 

Opgelet: wanneer u op de link klikt, wordt u doorgeschakeld naar de website van Stad Deinze.

De aanmeldingen gebeuren NIET volgens chronologie. Dat wil zeggen dat u niet hoeft te zorgen dat u als eerste het digitaal document hebt ingevuld. Wie dus aanmeldt op dinsdag 28 februari of dinsdag 21 maart, maakt evenveel kans.

Na dinsdag 21 maart om 16u00 kan u het document niet meer invullen. Wie na deze datum nog wilt inschrijven, neemt contact op met de directie op het nummer 09/371 62 74 of via petra.vanvooren@op-weg.net. Wij antwoorden u dan zo snel mogelijk. 

Vanaf dinsdag 22 maart om 16u00 gaan we na wie en hoeveel mensen digitaal hebben aangemeld. Van hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. 

Voorafgaand aan het aanmelden kunt u onze school vrijblijvend bezoeken op zaterdag 11 februari in de voormiddag. Contacteer gerust de school voor meer info over de opendeurdag.  

Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 

  1. Indien er geen plaatsen in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zal u hiervan een melding ontvangen. 
  2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens rangorde gebaseerd op de wandelafstand tussen de school en de woonplaats van uw kind(eren).
  3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het toeval (loting) beslissen welk kind kan inschrijven. 

Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven voor het schooljaar 2023-2024:

 start aanmelden (aanmeldingsprocedure)

 28 februari 2023 (09u00) - 21 maart 2023 (16u00)

 verwerkingsperiode 

 22 maart 2023 - 20 april 2023 

uiterste datum bekendmaking digitale aanmeldingen

 21 april 2023 

 start effectief inschrijven voor de toegewezen

 plaatsen

 24 april 2024 (8u30) - 15 mei 2023 (16u00)

 start inschrijven voor de resterende plaatsen

 (vrije inschrijvingsperiode)

 vanaf 23 mei 2023

 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, kan uiteraard een rondleiding krijgen. U kan hiervoor contact opnemen met de directeur. 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind