Ongevallenverzekering

Hieronder vindt u de nodige formulieren voor het geval uw kind een ongeval had op school.

 

De school zorgt op vraag van de ouders voor de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. Na de aangifte krijgt u hiervan bericht per e-mail en kan u via deze weg dan zelf de ingevulde documenten rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bezorgen.

Indien het louter om materiële schade (*) gaat, dient u enkel de uitgavenstaat terug te bezorgen. Bij een tandletsel bezorgt u zowel het geneeskundig getuigschrift als het attest tandletsel aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Begeleidende brief voor de ouders

Geneeskundig getuigschrift (voor de huisarts/spoedarts)

Uitgavenstaat (voor de kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald)

Attest tandletsel (steeds samen met het geneeskundig getuigschrift indienen!)

 

* Let op: onder materiële schade vallen enkel protheses zoals bv. een bril. Schade aan kledij en andere persoonlijke spullen wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij.