Ongevallenverzekering

Hieronder vindt u de nodige formulieren voor het geval uw kind een ongeval had op school.

 

De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij. U krijgt hiervan bericht per e-mail. Daarna bezorgt u zelf de ingevulde documenten rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. U vindt de nodige contactgegevens terug op de documenten. Indien het louter om materiële schade (*) gaat, dient u enkel de uitgavenstaat terug te bezorgen. Bij een tandletsel bezorgt u zowel het geneeskundig getuigschrift als het attest tandletsel aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Geneeskundig getuigschrift (voor de huisarts/spoedarts)

Uitgavenstaat (voor de kosten die niet door de mutualiteit worden gedekt)

Attest tandletsel (steeds samen met het geneeskundig getuigschrift indienen!)

 

* Let op: onder materiële schade vallen enkel protheses zoals bv. een bril. Schade aan kledij, etc. wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij.