Ongevallenverzekering

Hier vindt u de nodige formulieren voor het geval dat uw kind een ongeval had op school.

 

De school zorgt voor de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. U krijgt hiervan bericht per e-mail. Daarna bezorgt u de ingevulde documenten rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. U vindt de nodige contactgegevens terug op deze documenten. Indien het louter om materiële schade gaat, dient u enkel de uitgavenstaat te bezorgen.

 

Geneeskundig getuigschrift (voor de huisarts/spoedarts)

Uitgavenstaat (voor de kosten die niet door de mutualiteit worden gedekt)

Attest tandletsel (steeds samen met het geneeskundig getuigschrift indienen!)