Onze visie

Een boom vol geluk 

Wie onze school bezoekt, ziet op de speelplaats een grote boom staan. Een fikse streep groen die ook symbool staat voor onze visie op onderwijs. Want bomen zijn als mensen, als kinderen. Tijdens de lente komen de knoppen uit, kleuren de bladeren frisgroen. Het is nieuw jong leven. Maar vanaf het prille begin heeft die boom sterke wortels nodig om te groeien én overeind te blijven. Om sterk in het leven te staan. Kinderen hebben die ook nodig. Net zoals ze liefde, steun en kennis nodig hebben. Hun thuis speelt daar een belangrijke rol, maar school net zo goed.

Daarom helpen onze leerkrachten maar al te graag bouwen aan hun toekomst en proberen ze hen ook een veilige en warme thuis te bieden. Zo veilig en geborgen als het nestkastje dat in onze boom hangt. Ons team doet dit niet alleen, maar krijgt hulp van veel externe partners: de buitenschoolse kinderopvang, het CLB, de therapeuten, enz.

Wie onder de boom staat, ziet dat de zon ook van de partij is. En dat kan niet anders. Zon zorgt voor licht en liefde, maar ook voor schaduw: tegenslag. Dagelijks willen we de kinderen naar die zon laten kijken zodat de schaduwen achter hen vallen. Zo leren we hen omgaan met tegenslagen, die achter zich te laten en hoopvol naar de toekomst te kijken. Dat kan natuurlijk niet zonder hen geregeld een duwtje in de rug te geven. Vandaar dat we ook een schommel in de boom hingen. Met een duwtje zet je mensen in beweging.

Maar nog opvallender dan de zon, het nestkastje en de schommel, zijn de bewoners van onze boom: tien vogels. Stuk voor stuk hebben ze een identiteit die wij graag als voorbeeld stellen in onze dagdagelijkse missie om van onze kinderen gelukkige jongeren te maken. Jongeren die klaar zijn om de wereld te respecteren en een stukje mooier te maken. In die wereld waarin we allemaal leven, kan onze boom blijven groeien en kunnen nog vele generaties er de vruchten van plukken.

 

Laat ons de vogels even voorstellen:

Sporo staat voor de doelen. Voor ons als school is dat kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en handelingsgericht werken. Sporo brengt de kinderen ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij.

Kaketoe verbindt met anderen, zoals we ook onze leerlingen in relatie willen leren komen met alle betrokkenen van de school. Zowel thuis als op school moeten kinderen kansen krijgen om sociale vaardigheden aan te leren en te oefenen. Ook wederzijds vertrouwen is belangrijk voor Kaketoe.

Alba staat voor openheid en zingeving, voor het zoeken naar het grotere geheel. We zijn een katholieke school dus is er dagelijks een godsdienstmoment en besteden we aandacht aan christelijke symbolen, rituelen en feesten. We hebben het met de kinderen over belangrijke momenten zoals de geboorte van een broer of zusje, maar evengoed over het rouwen bij afscheid van een dierbare. Elk jaar in september starten we een nieuw pastoraal thema dat de rode draad vormt doorheen het schooljaar.

Kagoe leert ons met een open blik naar de wereld kijken. De jongste kinderen krijgen de kans om bij mooi weer veel aan begeleid buitenspel te doen. De oudere kinderen trekken dan weer vaker op uitstap in de nabije of verdere schoolomgeving. We leren de kinderen ook niet alleen de wereld ontdekken, maar deze ook te waarderen en er zorg voor te dragen.

Dipper wil het positieve en alle talenten in elk kind stimuleren. Daarom zetten we in op hun groeikansen. Hen leren geloven in zichzelf en zichzelf laten ontplooien maken deel uit van de opvoeding van onze leerlingen.

Hokko geeft heel graag aan anderen en geniet daarvan. Spontaan iets leuk of positief doen voor iemand, maakt beide gelukkig. Maar we leren ook dankbaar zijn voor wat anderen – de ouderraad, vrijwilligers,… – voor ons betekenen.

Mingo leert kinderen en mensen omgaan met hun emoties en zet vooral in op het aannemen van een positieve houding . We willen kinderen leren om hun gevoelens op een aanvaardbare manier te uiten en niet te blijven hangen in minder positieve emoties.

Nandoe houdt van een gezond lichaam. Wij ook, dus stimuleren we het drinken van water, het dagelijks eten van een portie fruit en het beperken van snoep (behalve bij een verjaardag moet dit wel eens kunnen). Maar ook voldoende beweging in een groene schoolomgeving hoort hierbij: turn – en zwemlessen, beweging in de klas en daarbuiten, te voet of per fiets naar school,…. Kinderen hebben soms ook nood aan innerlijke rust. Relax in de klas is een methodiek die kinderen kunnen gebruiken om op drukke momenten zelf terug tot rust te komen.

Kea is iemand die graag uitprobeert. Leerkrachten willen de grens om elk kind verder te laten groeien steeds opnieuw verleggen door ze stap voor stap uit te dagen en te stimuleren. Het is ons doel om hen nieuwsgierig te maken, ze te laten ontdekken en hen vooral ook verwonderd laten zijn over wat ze bereikten, maar ook over wat ze nog kunnen bereiken.

En dan is er nog Branta die alle andere vogels aanmoedigt om door te zetten. Hij wil alle kinderen en medewerkers in de school voldoende veerkracht en weerbaarheid laten ontwikkelen, zodat ze kunnen omgaan met moeilijke momenten.

De visie is gebaseerd op het boek Geluk voor kinderen van Leo Bormans en illustrator Sebastiaan Van Doninck, uitgeverij Lannoo

 

 

 

 

                                   

 

Wilt u naast onze visie ook graag vernemen hoe het er dagelijks aan toegaat op onze school? 

Bekijk het filmpje