Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen.

De leden van het schoolbestuur zijn verantwoordelijk om de school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. Het schoolbestuur ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het Departement Onderwijs.

Het schoolbestuur werkt voor de scholen die zij onder haar bevoegdheid heeft een pedagogisch project uit.
Wil een school erkend of financieel gesteund worden door de overheid, moet ze wel een aantal bepalingen nakomen. De school moet bijvoorbeeld voldoende uitgerust zijn en beschikken over voldoende hulpmiddelen. De gebouwen moeten bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn.

Ons schoolbestuur is verantwoordelijk voor tal van scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Een overzicht vindt u op www.fracarita.org/onderwijs

Adres van het schoolbestuur:
Organisatie Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119
9000 GENT